POLITYKA
PRYWATNOŚCI ‼️

Pozyskiwanie,
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z poniższą Polityką
prywatności i zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

1.    ZA PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
ODPOWIADA:

M&IH Sp. z o.o., Ul. Obywatelska 139, 94-104 Łódź, Tel 508510578, trener@40foryou.pl

2.    GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH,
A TAKŻE RODZAJ I CEL ICH WYKORZYSTANIA

a)    Przy odwiedzaniu strony internetowej

Przy przeglądaniu naszej strony internetowej www.40foryou.pl w
wyszukiwarce działającej na Państwa urządzeniu informacje są automatycznie
wysyłane do serwera naszej strony internetowej. Są one tymczasowo przechowywane
w tzw. logu. Informacje gromadzone bez Państwa udziału i przechowywane aż do
automatycznego wygaśnięcia to:

– adres IP komputera,
– data i godzina dostępu,
– nazwa i URL pobranych danych,
– strona internetowa, z której uzyskano dostęp (Referrer URL),
– używana przeglądarka lub ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, a
także nazwa dostawcy usług.

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

– zagwarantowanie bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
– zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
– ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
– w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasz uzasadniony interes
wynika z wymienionych wyżej celów przetwarzania danych. W żadnym przypadku nie
wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków o Państwa
osobie.

Ponadto przy odwiedzaniu naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki
cookies, a także usługi analityczne. Szczegółowe wyjaśnienia na ten temat
znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszej Polityki prywatności.

b)    Przy zapisywaniu się do naszego newslettera

Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO wyrazili Państwo zgodę,
wykorzystujemy Państwa adres mailowy, imię i nazwisko, datę urodzenia do
regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera. Aby otrzymać nasz
newsletter, niezbędne jest podanie adresu mailowego, a także imienia i
nazwiska. Mogą Państwo otrzymać newsletter naszej firmy tylko wtedy, kiedy
posiadają Państwo ważny adres mailowy oraz zarejestrują się Państwo do otrzymywania
newslettera. Na podany przez Państwa w procesie zgłoszeniowym adres mailowy
jest wysyłany mail z potwierdzeniem w ramach procedury podwójnego sprawdzania
(Double-Opt-In). Taki mail z potwierdzeniem ma na celu sprawdzenie czy
właściciel adresu mailowego dokonał autoryzacji otrzymywania newslettera.
Podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do tego, byśmy w newsletterze mogli
zwracać się do Państwa imiennie. Podanie daty urodzenia. Ma to na celu
uzyskanie możliwości wysyłania newslettera dopasowanego do Państwa grupy
docelowej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest także art. 6 ust. 1
zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z naszego zainteresowania reklamą
bezpośrednią.

Ponadto;

Dane osobowe zgromadzone w ramach zapisania się do newslettera są wykorzystywane
do wysyłania naszego newslettera. Ponadto abonenci newslettera mogą mailowo
otrzymywać informacje, o ile jest to wymagane do świadczenia usługi wysyłania
newslettera lub związanej z tym rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku
zmian oferty newslettera lub w przypadku zmian warunków technicznych.

Jednocześnie;

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę
prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej
oferty.

Ponadto dane osobowe gromadzone w ramach zapisania się do newslettera są
przekazywane Państwu w ramach deklaracji zgody na prenumeratę newslettera
wybranego przez Państwa miejscowego partnera franczyzowego w celu wysyłania
przez niego newslettera.

Podstawę prawną takiego przekazywania stanowi Państwa deklaracja zgody zgodnie
art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Ponadto przy rejestrowaniu się do newslettera przechowywane są następujące
dane:

–    Data/godzina, URL i IP (o ile nie wyłączono) rejestracji
–    Data/godzina i IP (o ile nie wyłączono) potwierdzenia

Gromadzenie tych danych jest niezbędne, aby móc później udowodnić (potencjalne
nadużycie) adresu mailowego danej osoby i służy tym samym zabezpieczeniu osoby
odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Podstawę prawną przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z opisanych
wcześniej celów.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrybowania naszego newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przechowywanie danych
osobowych.

W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link, umożliwiający zrezygnowanie
z subskrypcji newslettera lub cofnięcie zgody. Ponadto istnieje możliwość
zgłoszenia tego osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w inny sposób,
na przykład mailowo na trener@40foryou.pl  lub telefonicznie pod numerem +48508510578

W ramach rezygnacji z subskrypcji newslettera opcjonalnie gromadzone są dane na
temat powodów rezygnacji. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Przechowywane
dane są anonimowe. Przetwarzanie danych w ramach rezygnacji z newslettera
odbywa się na podstawie prawnej w postaci art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO.

Dane osobowe gromadzone w ramach zapisania się do newslettera są usuwane w
ciągu jednego miesiąca od zarejestrowania się do newslettera.

c)    Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w
sprawie treningu próbnego

W przypadku zainteresowania treningiem próbnym oferujemy Państwu możliwość
nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie
internetowej. Do rejestracji konieczne jest podanie Państwa imienia i nazwiska,
numeru telefonu, adresu mailowego. Podanie danych kontaktowych, jest konieczne,
byśmy mogli nawiązać z Państwem kontakt i uzgodnić termin treningu próbnego.
Podanie informacji na temat celów treningu próbnego i tego, czy są Państwo
zainteresowani poradą dietetyczną umożliwi dostosowanie naszej oferty do
Państwa potrzeb. Podanie dodatkowych informacji jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1
zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto
podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f
RODO. Uzasadniony interes wynika z naszego zainteresowania pozyskaniem klienta
na trening próbny.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę
prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej
oferty.

Podstawę prawną przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, a
także art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

Dane osobowe gromadzone na potrzeby treningu próbnego są usuwane po sześciu
miesiącach.

d)    Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w celu otrzymywania dalszych informacji

W przypadku zainteresowania otrzymywania dalszych informacji na temat naszej oferty
fitness dajemy Państwu możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej. Konieczne jest przy tym podanie Państwa
imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego , tak, byśmy mogli
nawiązać z Państwem kontakt i przekazać dalsze informacje.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu odbywa zgodnie z art. 6
ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody.
Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1
lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego
pozyskaniem klienta na trening próbny.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę
prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej
oferty.

Dane osobowe gromadzone przez nas są usuwane po sześciu miesiącach.

e) Przy korzystaniu z naszego ogólnego formularza kontaktowego lub
nawiązywania kontaktu drogą mailową, pocztową, przez telefon lub faks

W przypadku pytań wszelkiego rodzaju dajemy Państwu możliwość nawiązania z nami
kontaktu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej lub w inny
sposób (telefon, faks, e-mail, poczta).

Przy korzystaniu z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia i
nazwiska, ważnego adresu mailowego i numeru telefonu tak, byśmy wiedzieli, od
kogo pochodzi dane zapytanie, aby móc na nie odpowiedzieć lub nawiązać z
Państwem kontakt.

W przypadku nawiązywania kontaktu w inny sposób gromadzimy udostępnione dane i
ewentualnie inne dane kontaktowe (imię, nazwisko, ewentualnie adres, numer
telefonu i adres e-mail), a także treść Państwa zapytania, aby móc na nie
odpowiedzieć.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO lub art. 6 ust. 1 lit f

RODO. Uzasadniony interes wynika z potrzeby udzielenia odpowiedzi na Państwa
zapytanie. Przy korzystaniu z formularza kontaktowego ponadto następuje
przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie
udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę
prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.
Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej
oferty.

Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia. Obecnie wynosi on 3
lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny stosunek prawny z
Państwem lub kiedy z końcem roku, w którym zadali Państwo zapytanie nie
dochodzi do żadnego stosunku prawnego z Państwem. Wyłączone są z tego dane,
które musimy przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do
usunięcia danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i
10 lat.

f)    Dane pracowników i partnerów handlowych

Przechowujemy ewentualne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres mailowy, przynależność firmową) osób do kontaktu naszych
partnerów handlowych w celu przygotowywania, zawierania i realizowania umów.
Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f
RODO. Nasz uzasadniony interes prawny wynika z celu przygotowywania, zawierania
i realizowania umów. Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia.
Obecnie wynosi on 3 lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny
stosunek prawny z partnerem handlowym. Wyłączone są z tego dane, które musimy
przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do usunięcia
danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i 10 lat.

g)    Ochrona danych przy rekrutowaniu i w postępowaniu rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu
rekrutacyjnego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 88 RODO.
Przetwarzanie może odbywać się elektronicznie. Dzieje się tak w szczególności w
przypadku, kiedy kandydat przekazuje nam odpowiednie dokumenty rekrutacyjne
drogą elektroniczną, na przykład mailowo lub poprzez formularz znajdujący się
na stronie internetowej. Jeśli zawieramy umowę z danym kandydatem, przekazane
dane są przechowywane w celu realizacji stosunku umownego z przestrzeganiem
przepisów ustawowych. Jeśli nie zawieramy umowy z danym kandydatem, dokumenty
rekrutacyjne są usuwane dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, o
ile usunięcie tych danych nie narusza pozostałych uzasadnionych interesów z
naszej strony (na przykład obowiązek przeprowadzenia dowodu w postępowaniu
zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG)).

h) Ochrona danych przy wejściu na teren klubu

            W celu zapewnienia bezpieczeństwa, klub jest obiektem monitorowanym za pośrednictwem
kamer.Przechwytywany przez kamery obraz jest zapisywany na twardym
dysku i ulega skasowaniu nie później niż po 90 dniach. Dostęp do danych ma
tylko właściciel klubu.

3.    PRZEKAZYWANIE DANYCH

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż
podane poniżej nie ma miejsca.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim:

– jeśli udzielili Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1
lit a RODO,
– kiedy przekazanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia,
wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit a
RODO i nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony
interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
– w przypadku kiedy przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit c RODO
stanowi obowiązek ustawowy, a także
– kiedy jest to dozwolone na mocy prawa i niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd.
1 lit b RODO na potrzeby realizacji stosunków umownych z Państwem lub zgodnie z
art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO istnieje z naszej strony uzasadniony interes i
nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony interes w
nieprzekazywaniu swoich danych.

4.    COOKIES

Na swojej stronie
wykorzystujemy pliki cookies. Są to małe pliki automatycznie obsługiwane w
Państwa przeglądarce i przechowywane na Państwa urządzeniu (laptopie, tablecie,
smartphonie lub innym) podczas odwiedzania naszej strony.

Pliki cookies przechowują informacje, które pojawiają się w związku z
konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że zdobywamy w ten
sposób bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Wykorzystanie plików cookies służy z jednej strony temu, byśmy mogli lepiej

dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Stosujemy zatem tzw. cookie sesji
(session cookies), aby dowiedzieć się, że odwiedzili już Państwo poszczególne
części naszej strony internetowej. Te pliki są automatycznie usuwane po
opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji łatwości obsługi stosujemy również cookies tymczasowe,
które są przechowywane na Państwa urządzeniu przez określony czas. Jeśli
ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych
usług, automatycznie wykrywane jest, że już Państwo u nas byli i jakie dane
oraz ustawienia Państwo wprowadzili tak, by nie trzeba było ponownie ich
podawać.

Jednocześnie;

Z drugiej strony stosujemy pliki cookies, aby uzyskać statystyczne informacje
na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy
optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). Te pliki cookies
umożliwiają nam automatycznie rozpoznanie w przypadku ponownej wizyty na naszej
stronie. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Ponadto;

Dane przetwarzane przez pliki cookies są niezbędne w wymienionych celach do
ochrony naszego uzasadnionego interesu, a także osób trzecich zgodnie z art. 6
ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Jednak mogą
Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, by na Państwa komputerze nie były
przechowywane żadne cookies lub by zawsze wyświetlał się komunikat zanim
obsłużony zostanie nowy plik cookie. Całkowita dezaktywacja cookies może jednak
doprowadzić do tego, że nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji
naszej strony internetowej.

5.    NARZĘDZIA DO ANALIZY/NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki do monitorowania są wprowadzane
na podstawie prawnej w postaci art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO. Dzięki
stosowanym środkom do monitorowania chcemy zapewnić formę naszej strony
dopasowaną do potrzeb oraz nieustanną jej optymalizację. Po drugie stosujemy
środki do monitorowania, aby uzyskać statystyczne informacje na temat
korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji
naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy postrzegać jako uzasadnione w
rozumieniu wyżej wymienionych przepisów.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych należy wnioskować z
odpowiednich narzędzi do monitorowania.

a)    Google Analytics

W celu zapewnienia formy naszej strony dopasowanej do potrzeb oraz jej
nieustannej optymalizacji wykorzystujemy Google Analytics, internetowe
narzędzie do analizy od Google Inc.  (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA; zwane dalej „Google”). W związku z tym tworzone
są pseudo anonimowe profile użytkowe i wykorzystywane są pliki cookies (patrz
punkt 4). Informacje zgromadzone przez cookies w związku z korzystaniem przez
Państwa z tej strony internetowej, takie jak

– rodzaj/wersja przeglądarki,
– wykorzystywany system operacyjny,
– referrer URL (wcześniej odwiedzona strona),
– nazwa hosta komputera otrzymującego dostęp (adres IP),
– godzina zapytania serwerowego,

są przenoszone; 

na serwer w Stanach Zjednoczonych (należący do Google) i tam
przechowywane. Są one wykorzystywane, aby analizować korzystanie ze strony
internetowej, sporządzać raporty o działaniach na stronie internetowej oraz
świadczenia kolejnych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej
oraz internetu na potrzeby badań rynkowych i kształtowania tych stron
internetowych zgodnie z potrzebami. Dane te są ewentualnie przekazywane do osób
trzecich, o ile jest to wymagane prawnie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają
te dane na zlecenie. W żadnym przypadku Państwa adres IP nie jest powiązany z
innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane tak, by niemożliwe było ich
przypisanie (IP masking).

Mogą uniemożliwić Państwo instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie
swojej przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku
niemożliwe może okazać się korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony
internetowej.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych pozyskanych przez cookies

i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej (w tym Państwa
adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i
zainstalowanie dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywą dla dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku
przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie
danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w ten link. Ustawiona zostanie opcja
„opt-out-cookie”, która uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku
odwiedzenia tej strony internetowej w przyszłości. Opt-out-cookie działa tylko
w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz zostanie
zarchiwizowana na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie wygasną w tej
przeglądarce, muszą Państwo od nowa ustawić opt-out-cookie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą
Państwo na przykład w dziale pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

b)    Google AdWords Conversion Tracking

Aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony
internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty, wykorzystujemy
ponadto Google AdWords Conversion Tracking. Google AdWords zapisuje na Państwa
komputerze pliki cookies (patrz punkt 4), jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę
poprzez reklamę Google.

Te pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji
osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne części strony internetowej
klienta AdWords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą się
dowiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę
stronę.

Dodatkowo;

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą tym samym być
monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane
przy pomocy conversion cookies służą do sporządzenia statystyk konwersji dla klientów
AdWords, którzy zdecydowali się na conversion tracking. Klienci AdWords
dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę
i zostali przekierowani na stronę oznakowaną tagiem conversion tracking. Nie
otrzymują oni jednak żadnych informacji o tym, przy pomocy których da się
zidentyfikować użytkownika osobiście.

Jeśli nie chcą brać Państwo udziału w procedurze trackingu, mogą Państwo
również odrzucić akceptowanie plików cookies do tego niezbędnych – na przykład
w ustawieniach przeglądarki, która dezaktywuje automatyczne akceptowanie
cookies. Mogą Państwo dezaktywować również pliki cookies do conversion
tracking, ustawiając swoją przeglądarkę tak, by cookies były blokowane przez
domenę „www.googleadservices.com”. Pouczenie o ochronie danych Google dotyczące
conversion tracking znajdą Państwo tutaj (https://services.google.com/sitestats/pl.html).

6.    WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO na naszej stronie internetowej
umieszczamy wtyczki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,
aby nasza firma stała się bardziej znana za ich pośrednictwem. Stojący za tym
cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Ich
usługodawcy muszą przyjąć odpowiedzialność za ich funkcjonowanie zgodne z
polityką ochrony danych. Podłączenie przez nas tych wtyczek odbywa się w drodze
tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić użytkowników naszej
strony.

a)    Facebook

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki Facebooka po to, by w
bardziej osobisty sposób kształtować korzystanie z niej. W tym celu
wykorzystujemy przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”. Mowa tutaj o ofercie
spółki FacebooK Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką
wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami
Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do
Państwa przeglądarki i podłączana do strony internetowej.

Poprzez podłączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że Państwa
przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, kiedy
nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są już Państwo na nim
zalogowani. Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa
przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam
przechowywane.

Dodatkowo;

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, Facebook może
przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do
Państwa konta. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając
przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również
przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje są ponadto
publikowane na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym.

Facebook może wykorzystywać takie informacje w celach reklamowych, badania
rynku i dopasowywania stron Facebooka do potrzeb użytkowników. Do tego Facebook
sporządza profile użytkowania, zainteresowań i kontaktów, np. po to, by
analizować korzystanie przez Państwa z naszej strony pod kątem wyświetlanych
Państwu reklam, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności
na naszej stronie internetowej oraz świadczyć kolejne usługi związane z
korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcą Państwo, by Facebook przyporządkowywał dane zebrane poprzez

naszą witrynę internetową do Państwa konta na Facebooku, przed odwiedzeniem
naszej strony muszą się Państwo wylogować z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie
danych przez Facebook, a także Państwa prawa i możliwości w zakresie ochrony
Państwa prywatności znajdą Państwo w uwagach dotyczących ochrony danych (https://www.facebooK.com/about/privacy/) Facebooka.

b)    Instagram

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są również wtyczki serwisu
Instagram, prowadzonego przez spółkę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo
Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Wtyczki te są oznakowane logo Instagrama, przykładowo w formie „kamery
instagramowej”.

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką
wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami
Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do Państwa
przeglądarki i podłączana do strony. Poprzez podłączenie wtyczki Instagram
otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę
naszej witryny również wtedy, kiedy nie posiadają Państwo konta na Instagramie
lub nie są już Państwo na nim zalogowani.

Dodatkowo;

Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki
bezpośrednio na serwer Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Jeśli są Państwo zalogowani na swój profil na Instagramie, Instagram może
przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do
Państwa profilu. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając
przycisk Instagrama, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer
Instagrama i tam przechowywane.

Jednocześnie;

Informacje są publikowane na Państwie profilu na Instagramie i
wyświetlane Państwa znajomym.

Jeśli nie chcą Państwo, by Instagram przyporządkowywał dane zebrane podczas
wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa profilu na Instagramie, przed
odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować ze swojego profilu na
Instagramie.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Instagrama
(https://help.instagram.com/155833707900388).

7.    TWOJE PRAWA

Mają Państwo prawo:

– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO – do cofnięcia udzielonej przez Państwa na naszą
rzecz zgody w każdej chwili. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy
mogli kontynuować już przetwarzania danych, które opierało się na Państwa
zgodzie;

– zgodnie z art. 15 RODO – do zażądania informacji na temat przetwarzanych
przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać
informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach
odbiorców, o tym wobec kogo Państwa dane zostały lub są udostępniane,
planowanym okresie ich przechowywania, istnieniu prawa do korekty i usunięcia
danych, ograniczenia lub odmówienia ich przetwarzania, istnienia prawa do
zażalenia, pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one zgromadzone przez
nas, a także o istnieniu automatycznego podjęcia decyzji, w tym profilowania i
ewentualnie danych reprezentatywnych 

oraz;

– zgodnie z art. 16 RODO – do bezzwłocznego zażądania korekty nieprawdziwych
lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas oraz;

– zgodnie z art. 17 RODO – do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych
przechowywanych przez nas, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do
wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do wywiązania
się z obowiązku prawnego, z powodów interesu publicznego lub do dochodzenia,
wykonywania lub obrony roszczeń prawnych 

oraz;

– zgodnie z art. 18 RODO – do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa
danych osobowych, o ile prawdziwość danych nie jest przez Państwa negowana,
przetwarzanie jest bezprawne, ale Państwo odmówią ich usunięcia a my już ich
dłużej nie potrzebujemy, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia,
wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożyli
Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzaniu oraz;

– zgodnie z art. 20 RODO – do otrzymywania Państwa danych osobowych, które
zostały nam udostępnione, w usystematyzowanym, powszechnie akceptowanym i
nadającym się do odczytu formacie lub do zażądania przekazania ich innej osobie
odpowiedzialnej oraz;

– zgodnie z art. 77 RODO – do złożenia zażalenia do organu nadzoru. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzoru właściwego dla Państwa

miejsca pobytu lub miejsca pracy, lub naszej siedziby.

8.    TWOJE PRAWO SPRZECIWU

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO
przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa
danych osobowych, o ile istnieją do tego powody, które wynikają z Państwa
szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie
bezpośredniej. W ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu,
które jest wdrażane bez podania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługującego prawa odstąpienia lub prawa
sprzeciwu, wystarczy, że wyślą Państwo maila na adres ADO@40foryou.pl 

9.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej wykorzystujemy rozszerzony
protokół TLS (Transport Layer Security) w połączeniu z najwyższym poziomem
szyfrowania, które jest wspierane przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to
szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania
256-bitowego, stosujemy wtedy szyfrowanie 128-bitowe (co najmniej TLS 1.0). W
ostateczności może być zastosowane szyfrowanie w formacie DES moduł CBC3. Jest
to szyfrowanie 168-bitowe, 3 x 56 bitów. Szyfrowanie to jest pewne, ale może
prowadzić ewentualnie do dłuższego czasu ładowania. O tym, czy dana strona
naszej witryny internetowej stosuje szyfrowanie, poznają Państwo po symbolu
zamkniętego kluczyka lub symbolu kłódki na niższym pasku stanu Państwa przeglądarki.

Poza tym dysponujemy odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami
bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowym lub umyślnym
manipulowaniem, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub
nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki ostrożności są nieustannie
ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.

10.    AKTUALIZACJA I ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI
PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od lutego 2019 roku.

W wyniku rozwijania naszej strony internetowej i oferty lub z powodu zmiany
ustawowych bądź urzędowych wytycznych niezbędna może okazać się zmiana
niniejszej Polityki prywatności. Obowiązującą aktualnie wersję Polityki
prywatności można w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony www.40foryou.pl