fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z poniższą Polityką prywatności i zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

1.    ZA PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ODPOWIADA:

M&IH Sp. z o.o.

Ul. Obywatelska 139

Łódź

Tel 508510578

ADO@40foryou.pl
2.    GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE RODZAJ I CEL ICH WYKORZYSTANIA


a)    Przy odwiedzaniu strony internetowej
 
Przy przeglądaniu naszej strony internetowej www.40foryou.pl w wyszukiwarce działającej na Państwa urządzeniu informacje są automatycznie wysyłane do serwera naszej strony internetowej. Są one tymczasowo przechowywane w tzw. logu. Informacje gromadzone bez Państwa udziału i przechowywane aż do automatycznego wygaśnięcia to:

– adres IP komputera,
– data i godzina dostępu,
– nazwa i URL pobranych danych,
– strona internetowa, z której uzyskano dostęp (Referrer URL),
– używana przeglądarka lub ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, a także nazwa dostawcy usług.

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

– zagwarantowanie bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
– zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
– ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
– w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych wyżej celów przetwarzania danych. W żadnym przypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków o Państwa osobie.

Ponadto przy odwiedzaniu naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a także usługi analityczne. Szczegółowe wyjaśnienia na ten temat znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszej Polityki prywatności.

b)    Przy zapisywaniu się do naszego newslettera

Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO wyrazili Państwo zgodę, wykorzystujemy Państwa adres mailowy, imię i nazwisko, datę urodzenia do regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera. Aby otrzymać nasz newsletter, niezbędne jest podanie adresu mailowego, a także imienia i nazwiska. Mogą Państwo otrzymać newsletter naszej firmy tylko wtedy, kiedy posiadają Państwo ważny adres mailowy oraz zarejestrują się Państwo do otrzymywania newslettera. Na podany przez Państwa w procesie zgłoszeniowym adres mailowy jest wysyłany mail z potwierdzeniem w ramach procedury podwójnego sprawdzania (Double-Opt-In). Taki mail z potwierdzeniem ma na celu sprawdzenie czy właściciel adresu mailowego dokonał autoryzacji otrzymywania newslettera. Podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do tego, byśmy w newsletterze mogli zwracać się do Państwa imiennie. Podanie daty urodzenia. Ma to na celu uzyskanie możliwości wysyłania newslettera dopasowanego do Państwa grupy docelowej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest także art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z naszego zainteresowania reklamą bezpośrednią.

Dane osobowe zgromadzone w ramach zapisania się do newslettera są wykorzystywane do wysyłania naszego newslettera. Ponadto abonenci newslettera mogą mailowo otrzymywać informacje, o ile jest to wymagane do świadczenia usługi wysyłania newslettera lub związanej z tym rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian oferty newslettera lub w przypadku zmian warunków technicznych.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

Ponadto dane osobowe gromadzone w ramach zapisania się do newslettera są przekazywane Państwu w ramach deklaracji zgody na prenumeratę newslettera wybranego przez Państwa miejscowego partnera franczyzowego w celu wysyłania przez niego newslettera.

Podstawę prawną takiego przekazywania stanowi Państwa deklaracja zgody zgodnie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Ponadto przy rejestrowaniu się do newslettera przechowywane są następujące dane:

–    Data/godzina, URL i IP (o ile nie wyłączono) rejestracji
–    Data/godzina i IP (o ile nie wyłączono) potwierdzenia

Gromadzenie tych danych jest niezbędne, aby móc później udowodnić (potencjalne nadużycie) adresu mailowego danej osoby i służy tym samym zabezpieczeniu osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z opisanych wcześniej celów.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrybowania naszego newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przechowywanie danych osobowych.

W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link, umożliwiający zrezygnowanie z subskrypcji newslettera lub cofnięcie zgody. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia tego osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w inny sposób, na przykład mailowo na ADO@40foryou.pl  lub telefonicznie pod numerem +48508510578

 
W ramach rezygnacji z subskrypcji newslettera opcjonalnie gromadzone są dane na temat powodów rezygnacji. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Przechowywane dane są anonimowe. Przetwarzanie danych w ramach rezygnacji z newslettera odbywa się na podstawie prawnej w postaci art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO.

Dane osobowe gromadzone w ramach zapisania się do newslettera są usuwane w ciągu jednego miesiąca od zarejestrowania się do newslettera.


c)    Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w sprawie treningu próbnego

W przypadku zainteresowania treningiem próbnym oferujemy Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. Do rejestracji konieczne jest podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego. Podanie danych kontaktowych, jest konieczne, byśmy mogli nawiązać z Państwem kontakt i uzgodnić termin treningu próbnego. Podanie informacji na temat celów treningu próbnego i tego, czy są Państwo zainteresowani poradą dietetyczną umożliwi dostosowanie naszej oferty do Państwa potrzeb. Podanie dodatkowych informacji jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z naszego zainteresowania pozyskaniem klienta na trening próbny.


Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.
 

Podstawę prawną przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, a także art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.


Dane osobowe gromadzone na potrzeby treningu próbnego są usuwane po sześciu miesiącach.


d)    Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w celu otrzymywania dalszych informacji

W przypadku zainteresowania otrzymywania dalszych informacji na temat naszej oferty fitness dajemy Państwu możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej. Konieczne jest przy tym podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego , tak, byśmy mogli nawiązać z Państwem kontakt i przekazać dalsze informacje.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego pozyskaniem klienta na trening próbny.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

Dane osobowe gromadzone przez nas są usuwane po sześciu miesiącach.

 
e) Przy korzystaniu z naszego ogólnego formularza kontaktowego lub nawiązywania kontaktu drogą mailową, pocztową, przez telefon lub faks

W przypadku pytań wszelkiego rodzaju dajemy Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej lub w inny sposób (telefon, faks, e-mail, poczta).

Przy korzystaniu z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia i nazwiska, ważnego adresu mailowego i numeru telefonu tak, byśmy wiedzieli, od kogo pochodzi dane zapytanie, aby móc na nie odpowiedzieć lub nawiązać z Państwem kontakt.

W przypadku nawiązywania kontaktu w inny sposób gromadzimy udostępnione dane i ewentualnie inne dane kontaktowe (imię, nazwisko, ewentualnie adres, numer telefonu i adres e-mail), a także treść Państwa zapytania, aby móc na nie odpowiedzieć.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO lub art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z potrzeby udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przy korzystaniu z formularza kontaktowego ponadto następuje przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia. Obecnie wynosi on 3 lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny stosunek prawny z Państwem lub kiedy z końcem roku, w którym zadali Państwo zapytanie nie dochodzi do żadnego stosunku prawnego z Państwem. Wyłączone są z tego dane, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do usunięcia danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i 10 lat.


f)    Dane pracowników i partnerów handlowych

Przechowujemy ewentualne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, przynależność firmową) osób do kontaktu naszych partnerów handlowych w celu przygotowywania, zawierania i realizowania umów. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes prawny wynika z celu przygotowywania, zawierania i realizowania umów. Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia. Obecnie wynosi on 3 lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny stosunek prawny z partnerem handlowym. Wyłączone są z tego dane, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do usunięcia danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i 10 lat.


g)    Ochrona danych przy rekrutowaniu i w postępowaniu rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 88 RODO. Przetwarzanie może odbywać się elektronicznie. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, kiedy kandydat przekazuje nam odpowiednie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, na przykład mailowo lub poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Jeśli zawieramy umowę z danym kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku umownego z przestrzeganiem przepisów ustawowych. Jeśli nie zawieramy umowy z danym kandydatem, dokumenty rekrutacyjne są usuwane dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, o ile usunięcie tych danych nie narusza pozostałych uzasadnionych interesów z naszej strony (na przykład obowiązek przeprowadzenia dowodu w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG)).

h) Ochrona danych przy wejściu na teren klubu

            W celu zapewnienia bezpieczeństwa, klub jest obiektem monitorowanym za pośrednictwem kamer.Przechwytywany przez kamery obraz jest zapisywany na twardym dysku i ulega skasowaniu nie później niż po 90 dniach. Dostęp do danych ma tylko właściciel klubu.


3.    PRZEKAZYWANIE DANYCH


Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż podane poniżej nie ma miejsca.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim:

– jeśli udzielili Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit a RODO,
– kiedy przekazanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit a RODO i nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
– w przypadku kiedy przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit c RODO stanowi obowiązek ustawowy, a także
– kiedy jest to dozwolone na mocy prawa i niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b RODO na potrzeby realizacji stosunków umownych z Państwem lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO istnieje z naszej strony uzasadniony interes i nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych.


4.    COOKIES

Na swojej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Są to małe pliki automatycznie obsługiwane w Państwa przeglądarce i przechowywane na Państwa urządzeniu (laptopie, tablecie, smartphonie lub innym) podczas odwiedzania naszej strony.

Pliki cookies przechowują informacje, które pojawiają się w związku z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że zdobywamy w ten sposób bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Wykorzystanie plików cookies służy z jednej strony temu, byśmy mogli lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Stosujemy zatem tzw. cookie sesji (session cookies), aby dowiedzieć się, że odwiedzili już Państwo poszczególne części naszej strony internetowej. Te pliki są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji łatwości obsługi stosujemy również cookies tymczasowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie wykrywane jest, że już Państwo u nas byli i jakie dane oraz ustawienia Państwo wprowadzili tak, by nie trzeba było ponownie ich podawać.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookies, aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). Te pliki cookies umożliwiają nam automatycznie rozpoznanie w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookies są niezbędne w wymienionych celach do ochrony naszego uzasadnionego interesu, a także osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Jednak mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, by na Państwa komputerze nie były przechowywane żadne cookies lub by zawsze wyświetlał się komunikat zanim obsłużony zostanie nowy plik cookie. Całkowita dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5.    NARZĘDZIA DO ANALIZY/NARZĘDZIA DO MONITOROWANIA

 
Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki do monitorowania są wprowadzane na podstawie prawnej w postaci art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO. Dzięki stosowanym środkom do monitorowania chcemy zapewnić formę naszej strony dopasowaną do potrzeb oraz nieustanną jej optymalizację. Po drugie stosujemy środki do monitorowania, aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy postrzegać jako uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych należy wnioskować z odpowiednich narzędzi do monitorowania.

a)    Google Analytics

W celu zapewnienia formy naszej strony dopasowanej do potrzeb oraz jej nieustannej optymalizacji wykorzystujemy Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy od Google Inc.  (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwane dalej „Google”). W związku z tym tworzone są pseudo anonimowe profile użytkowe i wykorzystywane są pliki cookies (patrz punkt 4). Informacje zgromadzone przez cookies w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak

– rodzaj/wersja przeglądarki,
– wykorzystywany system operacyjny,
– referrer URL (wcześniej odwiedzona strona),
– nazwa hosta komputera otrzymującego dostęp (adres IP),
– godzina zapytania serwerowego,

są przenoszone na serwer w Stanach Zjednoczonych (należący do Google) i tam przechowywane. Są one wykorzystywane, aby analizować korzystanie ze strony internetowej, sporządzać raporty o działaniach na stronie internetowej oraz świadczenia kolejnych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu na potrzeby badań rynkowych i kształtowania tych stron internetowych zgodnie z potrzebami. Dane te są ewentualnie przekazywane do osób trzecich, o ile jest to wymagane prawnie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym przypadku Państwa adres IP nie jest powiązany z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane tak, by niemożliwe było ich przypisanie (IP masking).

Mogą uniemożliwić Państwo instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku niemożliwe może okazać się korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych pozyskanych przez cookies i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywą dla dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w ten link. Ustawiona zostanie opcja „opt-out-cookie”, która uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku odwiedzenia tej strony internetowej w przyszłości. Opt-out-cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz zostanie zarchiwizowana na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie wygasną w tej przeglądarce, muszą Państwo od nowa ustawić opt-out-cookie.


Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo na przykład w dziale pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

b)    Google AdWords Conversion Tracking


Aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty, wykorzystujemy ponadto Google AdWords Conversion Tracking. Google AdWords zapisuje na Państwa komputerze pliki cookies (patrz punkt 4), jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę poprzez reklamę Google.

Te pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne części strony internetowej klienta AdWords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą się dowiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą tym samym być monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane przy pomocy conversion cookies służą do sporządzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na conversion tracking. Klienci AdWords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznakowaną tagiem conversion tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji o tym, przy pomocy których da się zidentyfikować użytkownika osobiście.

Jeśli nie chcą brać Państwo udziału w procedurze trackingu, mogą Państwo również odrzucić akceptowanie plików cookies do tego niezbędnych – na przykład w ustawieniach przeglądarki, która dezaktywuje automatyczne akceptowanie cookies. Mogą Państwo dezaktywować również pliki cookies do conversion tracking, ustawiając swoją przeglądarkę tak, by cookies były blokowane przez domenę „www.googleadservices.com”. Pouczenie o ochronie danych Google dotyczące conversion tracking znajdą Państwo tutaj (https://services.google.com/sitestats/pl.html).


6.    WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


Na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO na naszej stronie internetowej umieszczamy wtyczki mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, aby nasza firma stała się bardziej znana za ich pośrednictwem. Stojący za tym cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Ich usługodawcy muszą przyjąć odpowiedzialność za ich funkcjonowanie zgodne z polityką ochrony danych. Podłączenie przez nas tych wtyczek odbywa się w drodze tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić użytkowników naszej strony.

a)    Facebook


Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki Facebooka po to, by w bardziej osobisty sposób kształtować korzystanie z niej. W tym celu wykorzystujemy przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”. Mowa tutaj o ofercie spółki FacebooK Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony internetowej.

Poprzez podłączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, kiedy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są już Państwo na nim zalogowani. Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje są ponadto publikowane na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym.

Facebook może wykorzystywać takie informacje w celach reklamowych, badania rynku i dopasowywania stron Facebooka do potrzeb użytkowników. Do tego Facebook sporządza profile użytkowania, zainteresowań i kontaktów, np. po to, by analizować korzystanie przez Państwa z naszej strony pod kątem wyświetlanych Państwu reklam, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczyć kolejne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcą Państwo, by Facebook przyporządkowywał dane zebrane poprzez naszą witrynę internetową do Państwa konta na Facebooku, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także Państwa prawa i możliwości w zakresie ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w uwagach dotyczących ochrony danych (https://www.facebooK.com/about/privacy/) Facebooka.


b)    Instagram


Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są również wtyczki serwisu Instagram, prowadzonego przez spółkę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Wtyczki te są oznakowane logo Instagrama, przykładowo w formie „kamery instagramowej”.
 

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony. Poprzez podłączenie wtyczki Instagram otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, kiedy nie posiadają Państwo konta na Instagramie lub nie są już Państwo na nim zalogowani.

Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani na swój profil na Instagramie, Instagram może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa profilu. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk Instagrama, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Instagrama i tam przechowywane.

Informacje są ponadto publikowane na Państwie profilu na Instagramie i wyświetlane Państwa znajomym.

Jeśli nie chcą Państwo, by Instagram przyporządkowywał dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa profilu na Instagramie, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować ze swojego profilu na Instagramie.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Instagrama (https://help.instagram.com/155833707900388).
7.    TWOJE PRAWA


Mają Państwo prawo:

– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO – do cofnięcia udzielonej przez Państwa na naszą rzecz zgody w każdej chwili. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować już przetwarzania danych, które opierało się na Państwa zgodzie;

– zgodnie z art. 15 RODO – do zażądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, o tym wobec kogo Państwa dane zostały lub są udostępniane, planowanym okresie ich przechowywania, istnieniu prawa do korekty i usunięcia danych, ograniczenia lub odmówienia ich przetwarzania, istnienia prawa do zażalenia, pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one zgromadzone przez nas, a także o istnieniu automatycznego podjęcia decyzji, w tym profilowania i ewentualnie danych reprezentatywnych;
 
– zgodnie z art. 16 RODO – do bezzwłocznego zażądania korekty nieprawdziwych lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas;

– zgodnie z art. 17 RODO – do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z powodów interesu publicznego lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

– zgodnie z art. 18 RODO – do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawdziwość danych nie jest przez Państwa negowana, przetwarzanie jest bezprawne, ale Państwo odmówią ich usunięcia a my już ich dłużej nie potrzebujemy, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożyli Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzaniu;

– zgodnie z art. 20 RODO – do otrzymywania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w usystematyzowanym, powszechnie akceptowanym i nadającym się do odczytu formacie lub do zażądania przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej; i

– zgodnie z art. 77 RODO – do złożenia zażalenia do organu nadzoru. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzoru właściwego dla Państwa miejsca pobytu lub miejsca pracy, lub naszej siedziby.

8.    TWOJE PRAWO SPRZECIWU


Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile istnieją do tego powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które jest wdrażane bez podania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługującego prawa odstąpienia lub prawa sprzeciwu, wystarczy, że wyślą Państwo maila na adres ADO@40foryou.pl 


9.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Podczas wizyty na naszej stronie internetowej wykorzystujemy rozszerzony protokół TLS (Transport Layer Security) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania, które jest wspierane przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256-bitowego, stosujemy wtedy szyfrowanie 128-bitowe (co najmniej TLS 1.0). W ostateczności może być zastosowane szyfrowanie w formacie DES moduł CBC3. Jest to szyfrowanie 168-bitowe, 3 x 56 bitów. Szyfrowanie to jest pewne, ale może prowadzić ewentualnie do dłuższego czasu ładowania. O tym, czy dana strona naszej witryny internetowej stosuje szyfrowanie, poznają Państwo po symbolu zamkniętego kluczyka lub symbolu kłódki na niższym pasku stanu Państwa przeglądarki.


Poza tym dysponujemy odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowym lub umyślnym manipulowaniem, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki ostrożności są nieustannie ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.


10.    AKTUALIZACJA I ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od lutego 2019 roku.

W wyniku rozwijania naszej strony internetowej i oferty lub z powodu zmiany ustawowych bądź urzędowych wytycznych niezbędna może okazać się zmiana niniejszej Polityki prywatności. Obowiązującą aktualnie wersję Polityki prywatności można w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony www.40foryou.pl

Close Menu